shopping cart |
article
GO

ADDRESS

CONTACT INFORMATION

*mandatory fields

DATA SHEETS (choose individually)


send 

formularza kontaktowego

W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Należy podać prawidłowy adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz inne dane, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych przekazanych nam w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zgłoszenia.

di-soric Layout