Z-AT-SVK 可装配连接器

Z-AT-SVK 可装配连接器

可装配连接器有很高的防护等级,并且有不同的设计规格可供使用。转接插头有利于将传感器连接到现有的、机械不匹配的连接电缆上。

选择器:


每页数量

信息

  • 1
  • 3
产品
连接
型式
用于电缆直径
用于绞合线截面
防护等级
MK-Z-8
连接: 插口 M8 x 1, 3 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5 mm
用于绞合线截面: 0,25 … 0,5 mm²
防护等级: IP 67
MK-Z-8/0.14
连接: 插口 M8 x 1, 3 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,14 … 0,34 mm²
防护等级: IP 67
MK-Z-8/4
连接: 插口 M8 x 1, 4 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5 mm
用于绞合线截面: 0,25 … 0,5 mm²
防护等级: IP 67
MK-Z-8/4/0.14
连接: 插口 M8 x 1, 4 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,14 … 0,34 mm²
防护等级: IP 67
MS-Z-8
连接: 插头 M8 x 1, 3 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5 mm
用于绞合线截面: 0,25 … 0,5 mm²
防护等级: IP 67
MS-Z-8/0.14
连接: 插头 M8 x 1, 3 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,14 … 0,34 mm²
防护等级: IP 67
MS-Z-8/4
连接: 插头 M8 x 1, 4 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5 mm
用于绞合线截面: 0,25 … 0,5 mm²
防护等级: IP 67
MS-Z-8/4/0.14
连接: 插头 M8 x 1, 4 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,5 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,14 … 0,34 mm²
防护等级: IP 67
MK-W-12/4
连接: 插口 M12 x 1, 4 针
型式: 弯型
用于电缆直径: 4 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,25 … 0,5 mm²
防护等级: IP 67
MK-Z-12/4
连接: 插口 M12 x 1, 4 针
型式: 直型
用于电缆直径: 2,9 … 5,1 mm
用于绞合线截面: 0,14 … 0,34 mm²
防护等级: IP 67