OLV-K 放大器

我们的光纤放大器操作起来非常简单,同时又不乏最大规模的控制功能。这款性能卓越高效的放大器以作用距离远、时间功能以及便于操作而著称。

选择器:

适用的产品 4
灵敏度调整 示教按钮
开关输出功能 NO/NC
光色 红色
重置所有

每页数量

信息

产品
灵敏度调整
开关输出端
外壳材料
防护等级
连接
OLK 71 N3-3
灵敏度调整: 示教按钮
开关输出端: npn, NO/NC
外壳材料: ABS, PC
防护等级: IP 54
连接: 电缆 2 m
OLK 71 P3-3
灵敏度调整: 示教按钮
开关输出端: pnp, NO/NC
外壳材料: ABS, PC
防护等级: IP 54
连接: 电缆 2 m
OLK 71 N3-T4
灵敏度调整: 示教按钮
开关输出端: npn, NO/NC
外壳材料: ABS, PC
防护等级: IP 54
连接: 插头 M8
OLK 71 P3-T4
灵敏度调整: 示教按钮
开关输出端: pnp, NO/NC
外壳材料: ABS, PC
防护等级: IP 54
连接: 插头 M8