LI 测量版

LI 测量型光幕用于目标测量以及要求苛刻的测量和识别任务。最重要的特征是分辨率高、响应时间短、以及便于整合的纤细型式。

选择器:


每页数量

信息

  • 1
  • 11
产品
评估电子设备
监测高度 (mm)
光束间距
光束数量
型材截面
LI 8-10-70-130 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 70
光束间距: 10 mm
光束数量: 8
型材截面: 12 x 24 mm
LI 16-10-150-210 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 150
光束间距: 10 mm
光束数量: 16
型材截面: 12 x 24 mm
LI 24-10-230-290 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 230
光束间距: 10 mm
光束数量: 24
型材截面: 12 x 24 mm
LI 32-10-310-370 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 310
光束间距: 10 mm
光束数量: 32
型材截面: 12 x 24 mm
LI 40-10-390-450 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 390
光束间距: 10 mm
光束数量: 40
型材截面: 12 x 24 mm
LI 48-10-470-530 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 470
光束间距: 10 mm
光束数量: 48
型材截面: 12 x 24 mm
LI 56-10-550-610 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 550
光束间距: 10 mm
光束数量: 56
型材截面: 12 x 24 mm
LI 64-10-630-690 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 630
光束间距: 10 mm
光束数量: 64
型材截面: 12 x 24 mm
LI 72-10-710-770 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 710
光束间距: 10 mm
光束数量: 72
型材截面: 12 x 24 mm
LI 80-10-790-850 I
评估电子设备: 外部
监测高度 (mm): 790
光束间距: 10 mm
光束数量: 80
型材截面: 12 x 24 mm