shopping cart |
article
GO

Polityka Prywatności

Szanujemy prywatność każdej osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym chcielibyśmy w niniejszym dokumencie poinformować Państwa o tym, jakie dane gromadzimy podczas wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane. Oczywiście przestrzegamy przepisów europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

1.    Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych oraz zakładowego inspektora ochrony danych

Te informacje o ochronie danych odnoszą się do przetwarzania danych przez:

Administrator:
di-soric GmbH & Co. KG
E-mail: info (at) di-soric.com
Tel.: +49 (0)7181 9879-0
Faks: +49 (0)7181 9879-179

Z zakładowym inspektorem ochrony danych, Panem Stefanem Henschelem, można kontaktować się pod powyższym adresem lub adresem e-mail: datenschutz (at) di-soric.com.

2.    Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania a)    Podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej – www.di-soric.com– przeglądarka wykorzystywana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje gromadzone są bez Państwa udziału i są przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL pobranego pliku,
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL strony odsyłającej),
 • używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także nazwa dostawcy usług dostępu.

Dane te będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • zapewnienie bezproblemowego ustanowienia połączenia z witryną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w innych celach administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów wymienionych powyżej w odniesieniu do gromadzenia danych. Zebranych danych w żadnym wypadku nie wykorzystujemy do wyciągania osobistych wniosków na Państwa temat. Ponadto podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookie i usług analitycznych. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w pkt. 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

b)    W przypadku rejestracji w celu otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego

Jeżeli udzielili Państwo wyraźnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, wykorzystamy Państwa adres e-mail do regularnego przesyłania naszego biuletynu informacyjnego. Aby otrzymywać biuletyn informacyjny, wystarczy podać adres e-mail. Istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie. Można zrezygnować z subskrypcji poprzez link rezygnacji na końcu biuletynu informacyjnego lub w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres: newsletter (at) di-soric.com.

c)    W przypadku korzystania z formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań można skontaktować się z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej. Należy podać prawidłowy adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz inne dane, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być podane dobrowolnie. Przetwarzanie danych przekazanych nam w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby korzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zgłoszenia.

d)     Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Do korzystania z naszego sklepu internetowego konieczne jest podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku utworzenia konta klienta lub poprawienia wcześniej wprowadzonych danych, wprowadzone dane zostaną zapisane w ustawieniach konta z możliwością późniejszej edycji lub usunięcia i będą mogły być wykorzystane do kolejnych zamówień bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

Państwa dane zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia, a jeśli posiadają Państwo konto klienta w naszym sklepie internetowym, również w celu ułatwienia składania kolejnych zamówień. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich do Państwa danych osobowych, proces zamówienia jest szyfrowany przy użyciu technologii SSL. W celu wysyłki towaru przekazujemy Państwa dane adresowe do wyznaczonej przez nas firmy kurierskiej. Przetwarzanie danych na potrzeby zamówienia odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.

e)    Proces rekrutacji

Dane osobowe przekazywane nam w formie elektronicznej w ramach procesu rekrutacji będą gromadzone wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą.

Udzielana w trakcie procesu rekrutacji zgoda na przechowywanie Państwa danych jako kandydata ma następujące brzmienie:

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych kandydata.

Jeżeli mój wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, wyrażam zgodę, by firma di-soric GmbH & Co. KG przechowywała moje dane osobowe przekazane przeze mnie w trakcie całego procesu rekrutacji (w szczególności listy przewodnie, CV, referencje, kwestionariusze, listy motywacyjne) po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę, by firma di-soric wykorzystywała te dane do skontaktowania się ze mną w późniejszym terminie, jeśli rozpatrywana będzie moja kandydatura na inne stanowisko. Jeżeli w liście motywacyjnym lub w innych dokumentach złożonych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji, sam(a) przekazałem/am „szczególne rodzaje danych osobowych” (np. zdjęcie przedstawiające pochodzenie etniczne, informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności itp.), wówczas moja zgoda odnosi się również do tych danych. Zgoda ta dotyczy także informacji o moich kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach, pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł danych (w szczególności z zawodowych portali społecznościowych), które firma di-soric w dopuszczalny sposób zgromadziła w ramach procesu rekrutacji. Zgoda ta jest dobrowolna i nie ma wpływu na moje szanse w bieżącym procesie rekrutacji. Mogę nie wyrazić zgody bez podania przyczyny, bez obawy przed niekorzystnymi skutkami mojej decyzji. W każdej chwili mogę również odwołać swoją zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres jobs (at) di-soric.com; w takim przypadku moje dane (po zakończeniu procesu rekrutacji) zostaną natychmiast usunięte.” Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

 

3.    Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących sytuacjach:

 • jeżeli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • jeżeli ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania danych,
 • w przypadku istnienia obowiązku prawnego dotyczącego przekazania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, oraz
 • jeżeli jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.

4.    Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Pliki cookie nie uszkadzają urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

W plikach cookie zapisywane są informacje, które w każdym przypadku pochodzą z konkretnego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy bezpośrednio informacje o Państwa tożsamości.

Korzystanie z plików cookie z jednej strony ułatwia korzystanie z naszej strony internetowej. Używamy na przykład tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzali już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Te pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po opuszczeniu przez Państwa naszej strony.

Ponadto, używamy również tymczasowych plików cookie, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez określony czas, aby zoptymalizować łatwość użytkowania. W przypadku ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej w celu korzystania z naszych usług, strona automatycznie rozpozna, że już nas Państwo odwiedzali i jakie dane oraz ustawienia zostały wprowadzone, aby nie musieli Państwo wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony, używamy plików cookie do przeprowadzania analiz statystycznych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny pod kątem optymalizacji naszej oferty (patrz pkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że jest to Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są wymagane do realizacji wyżej wymienionych celów, tj. w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiał się komunikat. Jednakże całkowita dezaktywacja plików cookie może prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
5.    Narzędzia analityczne:a)    Narzędzia śledzące:

Wymienione poniżej i stosowane przez nas narzędzia śledzące wykorzystywane są na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym narzędziom śledzącym chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i stale optymalizowana. Ponadto, wykorzystujemy narzędzia śledzące w celu przeprowadzania statystycznych analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu. Odnośne cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w opisach odpowiednich narzędzi śledzących.

i) Google Analytics

W celu projektowania naszych stron w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i ciągłej ich optymalizacji, korzystamy z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych dostarczanej przez Google Inc. (https://www.google.pl/ intl/pl/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz pkt 4). Generowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak:

 • Typ/wersja przeglądarki,
 • System operacyjny,
 • Adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),
 • Nazwa hosta komputera (adres IP),
 • Data i godzina żądania serwera,


są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania sprawozdań na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu, do celów badania rynku oraz projektowania tych stron internetowych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Ponadto w stosownych przypadkach informacje te będą przekazywane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane na mocy prawa lub jeżeli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. Państwa adres IP nie będzie w żadnym wypadku łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Adresy IP są anonimizowane, co uniemożliwia ich przypisanie do konkretnej osoby (maskowanie adresów IP).

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; jednak należy pamiętać, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez pliki cookie, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny (w tym adresu IP) i ich przesyłanie, a także przetwarzanie ich przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny na stronie:

(https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, zbieranie danych przez Google Analytics można wyłączyć, klikając ten link. Wykorzystywany jest przy tym plik cookie opt-out, co zapobiega gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości. Plik cookie opt-out obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte w tej przeglądarce, będzie konieczne ponowne zapisanie pliku cookie opt-out. Więcej informacji na temat prywatności w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć w Centrum Pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=pl).

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords:

Korzystamy również z usługi śledzenia konwersji Google, umożliwiającej dokonywanie analiz statystycznych i ocenę korzystania z naszej strony internetowej w celu jej optymalizacji. Google Adwords zapisuje plik cookie (patrz pkt 4) na Państwa komputerze, jeśli odwiedzili Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli odwiedzają Państwo określone strony internetowe klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że kliknęli Państwo reklamę i zostali przekierowani na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na korzystanie z funkcji śledzenia konwersji. Klienci Adwords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, które pozwalałyby ustalić tożsamość użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie śledzenia, istnieje możliwość rezygnacji z umieszczenia wymaganego w tym celu pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które ogólnie uniemożliwia automatyczne umieszczanie plików cookie. Można również wyłączyć pliki cookie służące do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Polityka prywatności Google w zakresie śledzenia konwersji znajduje się tutaj (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

iii) Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google, usługa Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), jest rozwiązaniem, które pozwala sprzedawcom zarządzać tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Narzędzie Menedżer tagów, które implementuje tagi, jest domeną wolną od plików cookie i nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia jednak inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Sam Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, pozostanie ona w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google. Więcej informacji można znaleźć tutaj (https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html).

iv) eTracker

Narzędzie eTracker służy do analizy i statystycznej oceny korzystania z witryny internetowej. Informacje o korzystaniu z witryny przekazywane są na serwery eTracker i podsumowywane w spseudonimizowanych i zanonimizowanych profilach użytkowników. Dane te są nam udostępniane wyłącznie w celu dokonania analizy. Są one przetwarzane i przechowywane w Niemczech.

Więcej informacji można znaleźć tutaj (https://www.etracker.com/datenschutz).

 

2.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • Żądać dostępu do informacji (zgodnie z art. 15 RODO)o swoich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, prawa do odwołania, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zgromadzone, oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, a także, jeśli dotyczy, istotnych informacji na temat swoich danych;

 • Żądać sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO)swoich błędnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane, lub uzupełnienia swoich danych osobowych;

 • Żądać usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO)swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • Żądać ograniczenia (zgodnie z art. 18 RODO)przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie wyrażają Państwo zgody na ich usunięcie, a my nie potrzebujemy już tych danych, lecz są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w przypadku gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;

 • Żądać przekazania (zgodnie z art. 20 RODO)danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w formacie uporządkowanym, dostępnym i nadającym się do odczytu maszynowego lub żądać, aby dane te zostały przekazane innemu administratorowi;

 • Odwołać (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO) swoją zgodę po jej udzieleniu. Wskutek czego nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę.

 • Wnieść skargę (zgodnie z art. 77 RODO)do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa zwyczajowego miejsca pobytu, miejsca pracy bądź dla siedziby naszej firmy.

3.    Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, które zostanie zrealizowane bez konieczności powoływania się na szczególną sytuację. Chcąc skorzystać z prawa do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres: datenschutz (at) di-soric.com

4.    Bezpieczeństwo danych

W trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej stosujemy powszechnie stosowaną metodę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Zazwyczaj jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, korzystamy z technologii 128-bitowej v3. O tym, czy poszczególne strony naszej witryny są przesyłane w postaci zaszyfrowanej, informuje symbol klucza lub zamkniętej kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

5.    Aktualność i zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualna i obowiązuje od maja 2018 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i oferty udostępnianej za jej pośrednictwem lub ze względu na zmienione wymogi prawne bądź urzędowe, konieczne może okazać się wprowadzenie zmian w Polityce prywatności.

 

di-soric Layout